Gruca, Anna. 2024. „Działalność Ks. Mariana Leona Fulmana Na Rzecz Bibliotek Parafialnych W Królestwie Polskim Na początku XX Wieku”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 21 (marzec):175-87. https://doi.org/10.24917/20811861.21.12.