Frączek, Renata. 2024. „Biblioteki Polskich Uczelni Technicznych powstałych W 1945 Roku. Zarys kształtowania Się księgozbiorów”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 21 (marzec):236-47. https://doi.org/10.24917/20811861.21.16.