Borek, Piotr. 2024. „Barokowe Wiersze W rękopiśmiennych Sylwach (Maria Barłowska, Okruchy. Studia O Wierszach Odnalezionych W rękopisach XVII Wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2022, Ss. 385, ISBN: 978-83-226-4243-6)”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 21 (marzec):562-65. https://doi.org/10.24917/20811861.21.35.