Andrusiewicz, Piotr. 2018. „Ewolucja Portali Horyzontalnych W XXI Wieku Na przykładzie Strony głównej Onetu”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 15 (marzec):392-401. https://doi.org/10.24917/20811861.15.29.