Toczek, Alfred. 2010. „Aktywność historyków Sensu Stricto W działalności Katedr Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Lwowskiego (1860–1918)”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 8 (grudzień):15-28. https://sbsp.uken.krakow.pl/article/view/779.