Pietrzkiewicz, Iwona. 2021. „Książki Z Kolekcji Magnackich W Wielkim Księstwie Litewskim – Interdyscyplinarne Opracowanie I Metodologia Badań”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 19 (grudzień):35-46. https://doi.org/10.24917/20811861.19.3.