Pietrzkiewicz, Iwona. 2019. „Działalność komitetów Do podziału Bibliotek Poklasztornych Na Terenie północno-Zachodnich Guberni byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego Po Powstaniu Listopadowym”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 17 (czerwiec):3-21. https://doi.org/10.24917/20811861.17.1.