Dymmel, Anna. 2019. „Rola książki Historycznej W kształtowaniu tożsamości Narodowej W XIX Wieku W świetle Domowych księgozbiorów Inteligencji, ziemiaństwa I duchowieństwa Królestwa Polskiego”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 17 (czerwiec):57-72. https://doi.org/10.24917/20811861.17.4.