Budrewicz, Tadeusz. 2019. „Odczyty Publiczne Stanisława Tarnowskiego”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 17 (czerwiec):73-85. https://doi.org/10.24917/20811861.17.5.