Koehler, Krzysztof. 2019. „Stanisław Tarnowski Jako Badacz dziejów myśli Politycznej”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 17 (czerwiec):110-16. https://doi.org/10.24917/20811861.17.7.