Gajak-Toczek, Małgorzata. 2019. „Perspektywa Aksjologiczna W Wypisach Polskich Stanisława Tarnowskiego I Franciszka Próchnickiego”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 17 (czerwiec):142-62. https://doi.org/10.24917/20811861.17.10.