Andrusiewicz, Piotr. 2019. „Meandry Projektowania Architektury Informacji Serwisu Internetowego Na przykładzie Strony Huba.News”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 17 (czerwiec):334-45. https://doi.org/10.24917/20811861.17.23.