Kamińska-Czubała, Barbara, i Beata Langer. 2019. „Wykorzystanie wskaźników mglistości Tekstu I gęstości Informacyjnej W Ocenie użyteczności podręczników Szkolnych”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 17 (czerwiec):403-16. https://doi.org/10.24917/20811861.17.30.