Bańdo, Adam. 2019. „Dzieje Polskiego Uchodźstwa Na Węgrzech 1939–1945 W świetle Najnowszych Badań”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 17 (czerwiec):417-23. https://doi.org/10.24917/20811861.17.31.