Zinkow, Leszek. 2019. „Joachim Śliwa, Starożytny Egipt Oczami Polaków. Słownik Biograficzny egiptologów, archeologów I Badaczy Pokrewnych Dziedzin, podróżników I kolekcjonerów Oraz literatów I Malarzy Zafascynowanych przeszłością I teraźniejszością Egiptu, Kraków: Polska Akadem”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 17 (czerwiec):429-33. https://doi.org/10.24917/20811861.17.33.