Król, Magdalena B. 2020. „Nowe Kierunki kształcenia W Instytutach Bibliotekoznawczych uniwersytetów Polskich. Studium Przypadku: Instytut Nauk O Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego W Krakowie”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 18 (lipiec):352-69. https://doi.org/10.24917/20811861.18.23.