Budrewicz, Aleksandra. 2021. „O współczesnej powieści Angielskiej Na łamach «Przeglądu Polskiego» (1866–1914)”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 19 (grudzień):269-83. https://doi.org/10.24917/20811861.19.16.