Borkowski, Igor. 2021. „Informować, sprawozdawać, komentować. Sytuacja gatunków Dziennikarskich W Systemie Medialnym Republiki Czeskiej”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 19 (grudzień):448-62. https://doi.org/10.24917/20811861.19.28.