Wrona, G. (2023) „Między Krakowem a Lwowem, czyli szkic biograficzny Ewy Wójcik”, AUPC Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 20, s. 5–10. doi: 10.24917/20811861.20.1.