Pietrzkiewicz, I. (2023) „Mundus librorum w Nieświeżu. Magnacka tożsamość a duchowość zakonna”, AUPC Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 20, s. 36–50. doi: 10.24917/20811861.20.4.