Seroka, K. (2023) „O kobietach w drukarstwie i typografii. Przyczynek”, AUPC Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 20, s. 51–75. doi: 10.24917/20811861.20.5.