Makles, K. (2023) „Materialne dziedzictwo Baworovianum – przyczynek do rekonstrukcji przestrzeni Biblioteki Fundacji Wiktora hr. Baworowskiego we Lwowie”, AUPC Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 20, s. 122–140. doi: 10.24917/20811861.20.9.