Frączek, R. i Gwioździk, J. (2023) „Tytus Laskiewicz w służbie książki. Z dziejów bibliotek Politechniki Lwowskiej i Politechniki Śląskiej w Gliwicach”, AUPC Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 20, s. 141–165. doi: 10.24917/20811861.20.10.