Frączek, Z. (2023) „Rozwijanie umiejętności czytania i czytelnictwa uczniów szkół powszechnych w Drugiej Rzeczypospolitej, w świetle programów nauczania i wskazań do realizacji nowych programów szkolnych”, AUPC Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 20, s. 182–201. doi: 10.24917/20811861.20.12.