Chamera-Nowak, A. (2023) „«Autentyczna interpretacja». (Nie)przestrzeganie prawa autorskiego i konwencji międzynarodowych w stosunku do wydawców i twórców zagranicznych w czasie stalinizmu w świetle materiałów Centralnego Urzędu Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księgarstwa”, AUPC Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 20, s. 247–264. doi: 10.24917/20811861.20.16.