Hojka, B. i Jamróz-Stolarska, E. (2023) „Polityczne, kulturowe i społeczne czynniki przemian rynku książki dziecięcej w Polsce na przykładzie wydawnictwa Nasza Księgarnia”, AUPC Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 20, s. 265–290. doi: 10.24917/20811861.20.17.