Czesak, N. i Mazur, H. (2023) „Archiwa polskie w Wikipedii – analiza zawartości haseł”, AUPC Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 20, s. 577–595. doi: 10.24917/20811861.20.36.