Adamus-Kowalska , J. (2023) „Zastosowanie technologii archiwizacji Internetu w identyfikacji i ratowaniu cyfrowego dziedzictwa kulturowego Ukrainy”, AUPC Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 20, s. 596–611. doi: 10.24917/20811861.20.37.