Bereźnicka, M. (2023) „Media - szanse, wyzwania i zagrożenia a potrzeba edukacji medialnej”, AUPC Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 20, s. 641–660. doi: 10.24917/20811861.20.40.