Wachowicz, M. i Antczak, M. (2023) „Kanały typu commentary (dramowe) w polskim serwisie YouTube: rozważania terminologiczne wokół nowego przedmiotu badań”, AUPC Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 20, s. 661–682. doi: 10.24917/20811861.20.41.