Bangrowska, A. (2023) „Ochrona dziedzictwa narodowego przed szkodliwym działaniem mikrobiologicznym. Warunki i środki zapobiegawcze”, AUPC Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 20, s. 309–319. doi: 10.24917/20811861.20.19.