Jaworski, ks. P. i Juśko, P. (2023) „Wychowanie obywatelsko-patriotyczne na łamach czasopisma «Dziś i Jutro» w okresie międzywojennym”, AUPC Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 20, s. 488–516. doi: 10.24917/20811861.20.31.