Gmiterek, G., Jawor, A., Markowska-Manista, U. i Woźniak-Kasperek, J. (2023) „Polskie biblioteki publiczne w obliczu wyzwań dotyczących migracji z Ukrainy. Propozycja metodologii badań”, AUPC Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 20, s. 320–333. doi: 10.24917/20811861.20.20.