Dombrovska, M. i Valjentova, L. (2023) „Zachowania informacyjne czeskich i słowackich studentów w czasie pandemii COVID-19 z naciskiem na Hoaxes i Misinformation”, AUPC Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 20, s. 373–378. doi: 10.24917/20811861.20.22.