Konopka, M. (2001) „Zainteresowanie poezją w środowisku lwowskich rzemieślników na przykładzie wypożyczeń w bibliotece Stowarzyszenia “Gwiazda””, AUPC Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 1, s. 61–68. Dostępne na: https://sbsp.uken.krakow.pl/article/view/1062 (Udostępniono: 24 czerwiec 2024).