Gruszka, Z. (2024) „Metody i kryteria badawcze w analizie treści bibliotecznych profili społecznościowych”, AUPC Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 21, s. 337–357. doi: 10.24917/20811861.21.22.