Zinkow, L. (2024) „Problematyka starożytnego Bliskiego Wschodu w prasie polskiej XIX wieku – tygodnik «Kłosy»”, AUPC Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 21, s. 147–160. doi: 10.24917/20811861.21.10.