Gruca, A. (2024) „Działalność ks. Mariana Leona Fulmana na rzecz bibliotek parafialnych w Królestwie Polskim na początku XX wieku”, AUPC Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 21, s. 175–187. doi: 10.24917/20811861.21.12.