Toczek, A. (2011) „Zainteresowania twórcze lwowskiego środowiska historycznego okresu autonomii galicyjskiej w zakresie nauk pomocniczych historii”, AUPC Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 9, s. 142–156. Dostępne na: https://sbsp.uken.krakow.pl/article/view/747 (Udostępniono: 17 lipiec 2024).