Pietrzkiewicz, I. (2021) „Książki z kolekcji magnackich w Wielkim Księstwie Litewskim – interdyscyplinarne opracowanie i metodologia badań”, AUPC Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 19, s. 35–46. doi: 10.24917/20811861.19.3.