Bańdo, A. (2018) „Od „Gazety Automobilowej” do «Czasopisma Automobilowego» - narodziny polskiej prasy motoryzacyjnej”, AUPC Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 16, s. 38–49. doi: 10.24917/20811861.16.3.