Rogoż, M. (2018) „Skandynawska powieść detektywistyczna dla dzieci i młodzieży w polskiej przestrzeni medialnej”, AUPC Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 16, s. 101–113. doi: 10.24917/20811861.16.7.