Pietrzkiewicz, I. (2019) „Działalność komitetów do podziału bibliotek poklasztornych na terenie północno-zachodnich guberni byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego po powstaniu listopadowym”, AUPC Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 17, s. 3–21. doi: 10.24917/20811861.17.1.