Makles, K. (2019) „By chronić to, co najcenniejsze. O działaniach prowadzonych na rzecz ochrony księgozbioru Baworovianum – tropy z «Księgi kasowej»”, AUPC Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 17, s. 40–56. doi: 10.24917/20811861.17.3.