Budrewicz, T. (2019) „Odczyty publiczne Stanisława Tarnowskiego”, AUPC Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 17, s. 73–85. doi: 10.24917/20811861.17.5.