Koehler, K. (2019) „Stanisław Tarnowski jako badacz dziejów myśli politycznej”, AUPC Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 17, s. 110–116. doi: 10.24917/20811861.17.7.