Gajak-Toczek, M. (2019) „Perspektywa aksjologiczna w Wypisach polskich Stanisława Tarnowskiego i Franciszka Próchnickiego”, AUPC Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 17, s. 142–162. doi: 10.24917/20811861.17.10.