Żurawski, J. A. (2019) „Obraz życia codziennego Wilna w prasie konspiracyjnej”, AUPC Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 17, s. 192–211. doi: 10.24917/20811861.17.13.