Andrusiewicz, P. (2019) „Meandry projektowania architektury informacji serwisu internetowego na przykładzie strony Huba.news”, AUPC Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 17, s. 334–345. doi: 10.24917/20811861.17.23.