Kamińska-Czubała, B. i Langer, B. (2019) „Wykorzystanie wskaźników mglistości tekstu i gęstości informacyjnej w ocenie użyteczności podręczników szkolnych”, AUPC Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 17, s. 403–416. doi: 10.24917/20811861.17.30.